blog img

Na temelju iznimne suradnje između MPS-a, HPA-e, tvrtke PIK Vrbovec i Euroinspekt-Agroinspekta d.o.o., u sustav klasiranja po prvi put u RH uveden je optoelektronički uređaj za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva klaonički obrađenih trupova i polovica na liniji klanja vodećeg svjetskog proizvođača marke Hennessy GP 7.

Ovim tehnološkim iskorakom tvrtka Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. zajedno sa svojim uvaženim partnerima jasno potvrđuje svoju vodeću ulogu u poslovima klasifikacije i kategorizacije trupova na liniji klanja u klaoničkim objektima širom Republike Hrvatske. Svim uvaženim korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima tvrtka Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. spremna je prezentirati uređaj, razmjeniti iskustva i eventualno isti uvesti u njihove proizvodne procese. Uređaj marke Hennessy GP 7 odobren je uređaj od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (N.N. 144/10).