EUROINSPEKT-AGROINSPEKT d.o.o. je kontrolna kuća za kontrolu kvalitete i količine poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Vodeća smo tvrtka ovlaštena od strane Ministarstva poljoprivrede za poslove ugovorenog razvrstavanja i označivanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova u klaonicama širom Republike Hrvatske, što je jezgra (core) našeg poslovanja te obavljanja poslova provedbe nadzora nad sustavom označivanja goveđeg mesa.

U našem akreditiranom i ovlaštenom laboratoriju obavljamo analizu hrane, analizu hrane za životinje, analizu vode za piće i kontrolu čistoće objekata.

Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. pruža usluge iz svoje djelatnosti na cijelom teritoriju Republike Hrvatske sa sjedištem uprave u Zagrebu.

Cilj nam je pružiti visokokvalitetnu laboratorijsku uslugu po konkurentnim cijenama u najkraćem mogućem roku s naglaskom na izvrsnost, zadovoljstvo naših korisnika i kontinuirano poboljšanje kvalitete.

Naše specijalnosti u radu su: laboratorij, razvrstavanje trupova životinja, kontrola žitarica, uljarica i šećerne repe, kontrola voća i povrća, stručno savjetovanje, kontrola kakvoće i nadzor robe na plovilima, označivanje goveđeg mesa.

Opise i pojedinosti o našim djelatnostima možete pogledati ovdje.

Djelatnici naše tvrtke posebno su osposobljeni i izučeni za sve naše djelatnosti te svoje zadaće obavljaju kvalitetno i pouzdano, uz uporabu propisane opreme.

Svoju stručnost dokazuju uz višegodišnje iskustvo i službenim iskaznicama o uspješno završenoj edukaciji i položenim stručnim ispitima za poslove razvrstavanja i označivanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova.

Vodeća ovlaštena tvrtka od Ministarstva poljoprivrede

Vodeća smo ovlaštena tvrtka od Ministarstva poljoprivrede za poslove ugovorenog razvrstavanja i označivanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova u klaonicama širom Republike Hrvatske, što je jezgra (core) našeg poslovanja te obavljanja poslova provedbe nadzora nad sustavom označivanja goveđeg mesa.

Povijest naše tvrtke

Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. u svojoj djelatnosti je pravni sljedbenik kontrolne tvrtke Jugoinspekt-Zagreb.

Jugoinspekt-Zagreb poduzeće bilo je poduzeće za kontrolu robe koje je svoje djelatnosti obavljalo na području cijele bivše države. Osnovna djelatnost Jugoinspekta bila je obavljanje usluga kontrole kvalitete i količine robe u proizvodnji i prometu, u zemlji i u inozemstvu, s izdavanjem odgovarajućih dokumenata (svjedodžbi, zapisnika, certifikata).

Do kraja 1990.

Do kraja 1990. tvrtka Jugoinspekt-Zagreb bila je najveće i najznačajnije poduzeće za kontrolu kvalitete i količine robe u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 1991.

Tijekom 1991. dolazi do organizacijskih i statusnih promjena kada djelatnici pojedinih organizacijskih jedinica osnivaju više novih tvrtki sa istom djelatnosti koju je svaka pojedina radna jedinica do tada obavljala.

Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o.

Novonastale tvrtke postaju samostalni pravni subjekti u skladu sa svojom registriranom djelatnošću, koje samostalno nastupaju na tržištu i obavljaju svoju komercijalnu i poslovnu aktivnost. Registracijom na Trgovačkom sudu u Zagrebu 1991. god. Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. posluje kao samostalna tvrtka i nastavlja svoju pedesetogodišnju tradiciju u kvalitetnom obavljanju svojih djelatnosti. Ovlašteni smo od strane Ministarstva poljoprivrede kao službeni laboratorij za analizu hrane i hrane za životinje te od strane Ministarstva zdravstva kao službeni laboratorij za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

50 godina tradicije u kvalitetnom obavljanju svojih djelatnosti

Naša tvrtka ulaže stručne potencijale u cilju stalnog razvoja svoje sposobnosti na području vlastitih djelatnosti. Strategiju i politiku poslovanja podredili smo ostvarenju naših ciljeva, a sadašnjim i budućim korisnicima usluga želimo pružiti uvjerenje da smo im pouzdan partner kroz našu kvalitetnu uslugu.