blog img

Akreditacija je mjera za uspostavu povjerenja na međunarodnom tržištu proizvoda i usluga jer znači nezavisnu i nepristranu ocjenu osposobljenosti našeg laboratorija, formalni dokaz stručne i tehničke osposobljenosti te pouzdanost rezultata ispitivanja.

Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. laboratorij je akreditirani ispitni laboratorij prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 1481.

Temeljem članka 19. stavka 1. i članka 33. stavka 3. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani i hrani za životinje ovlašteni smo od strane Ministarstva poljoprivrede kao referentni laboratorij za analizu hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole te od strane Ministarstva zdravlja temeljem članka 13. stavak 4. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju kao službeni laboratorij za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole.