Laboratorij

Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. laboratorij je akreditirani ispitni laboratorij prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu

Razvrstavanje trupova životinja

Razvrstavanje svinjskih trupova Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o., kao tada jedina organizacija u Hrvatskoj, obavlja od 1972. godine.

Kontrola kakvoće žitarica i voća

Određivanje kakvoće žitarica i uljarica počinje pravilnim uzimanjem uzorka za analizu. Prilikom kontrole kakvoće jabuka, klasiraju se samo zdrave jabuke bez prisustva štetnika ili

Kontrola kakvoće i nadzor robe na plovilima

Svi poslovi kontrole i nadzora obavljaju se stručno, kvalitetno i pouzdano, u skladu s međunarodnom praksom i standardima.

Savjetovanje

Tvrtka EUROINSPEKT-AGROINSPEKT d.o.o. nudi savjetovanje te edukaciju za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom sukladno normi HRN EN ISO 9001:2008, sustava upravljanja okolišem prema normi HRN

Označivanje goveđeg mesa

Tvrtka EUROINSPEKT-AGROINSPEKT d.o.o. je započela postupak akreditacije prema normi HRN EN 45011:1998 te dobila ovlaštenje od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za neovisno