SAVJETOVANJE (KONZALTING)

 

 

EUROINSPEKT-AGROINSPEKT d.o.o. osim klasifikacije i kategorizacije svinjskih, goveđih i ovčjih trupova i polovica na liniji klanja, tvrtkama iz prehrambrene industrije može ponuditi i savjetovanje i edukaciju za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u skladu s normom HRN EN ISO 9001:2008, sustava upravljanja okolišem u skladu s normom HRN EN ISO 14001:2004 te HACCP.

Tijek aktivnosti koje provode stručni djelatnici Euroinspekt-Agroinspekta d.o.o.:

1. Ugovaranje usluge

2. Snimka trenutnog stanja prepoznavanje potreba i očekivanja utvrđivanje politike i ciljeva

3. Prepoznavanje procesa prepoznavanje procesa i odgovornosti potrebnih za ostvarenje ciljeva utvrđivanje kriterija i mjerila za učinkovitost svakog procesa prema ostvarenju ciljeva

4. Izrada dokumentacije poslovnik kvalitete obavezne procedure - obrasci

5. Primjena sustava primjena mjerila u utvrđivanju učinkovitosti procesa utvrđivanje načina sprječavanja nesukladnosti i otklanjanje njihovih uzroka traženje mogućnosti za poboljšanje učinkovitosti i iskoristivosti procesa utvrđivanje i određivanje prioriteta onih poboljšanja koje mogu osigurati optimalne rezultate planiranje procesa i resursa da se ostvare prepoznata poboljšanja implementacija plana nadzor učinaka poboljšanja

6. Audit sustava

7. Ocjena sustava procjena rezultata u odnosu na očekivane pregled aktivnosti poboljšanja da se utvrde odgovarajuće akcije praćenja

8. Zajednička ocjena projekta

HRN EN ISO 9001:2008

HRN EN ISO 9001:2008 je najraširenija međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje sustava upravljanja kvalitetom, a primjenjiva je na organizacije svih vrsta (profitne/neprofitne, proizvodne/uslužne, male/srednje/velike). Obuhvaća osnovne procesa unutar organizacije (prodaja, razvoj, nabava, proizvodnja/pružanje usluga, poboljšavanje, …), osiguravajući kroz sljedeće radnje da su ovi procesi vođeni u nadziranim uvjetima:

- opisivanje procesa (ulazne i izlazne vrijednosti, vlasnik procesa, tijek procesa, odgovornosti, zahtjevi za proces, KPI),

- postavljanje mjerljivih ciljeva procesa na temelju usporedivih podataka i informacija,

- mjerenje i nadzor procesa preko ključnih pokazatelja izvedbe (KPI) procesa,

- analiziranje podataka i izvještavanje o uspješnosti procesa, poboljšavanje procesa.

Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 danas se koristi u cijelom svijetu, a certifikacija tog sustava općeprihvaćen je način dokazivanja sadašnjem i potencijalnom partneru da će proizvod ili usluga zadovoljiti njegove zahtjeve prema kvaliteti.

HRN EN ISO 14001:2004

Međunarodna norma ISO 14001 postavlja zahtjeve za planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sustava upravljanja okolišem. Upravljanje okolišem prema zahtjevima norme osigurava:

- smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš

- brzi odziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija

- smanjenje troškova (energije, materijala…)

- usklađivanje poslovanja sa zakonskim zahtjevima

- pozitivnu predodžbu tvrtke u javnosti

- motiviranost zaposlenika.

HACCP

HACCP je znanstveno utemeljen, preventivan i troškovno najdjelotvorniji pristup sigurnosti hrane. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) predstavlja stručan, racionalan i sustavan pristup za analizu i upravljanje biološkim, kemijskim i fizičkim opasnostima u cijelom prehrambenom lancu — od polja i farme do stola. Korist od HACCP-a:

- smanjenje rizika isporuke zdravstveno neispravnog proizvoda

- troškovno najdjelotvornije upravljanje sigurnošću hrane

- osiguranje sukladnosti sa zakonskim propisima i dokaza o primjeni tih propisa

- osiguranje sukladnosti sa specifikacijama proizvoda

- pomoć pri osiguranju dosljednosti u kvaliteti proizvoda

- pomoć pri identificiranju procesnih poboljšanja

- bolje razumijevanje problema sigurnosti hrane unutar tvrtke

- izbjegavanje opoziva proizvoda i negativnog publiciteta

- povećanje povjerenja i zadovoljstva kupaca

1

Djelatnosti


img09

Laboratorij

View more
img10

Razvrstavanje trupova životinja

View more
img10

Označivanje goveđeg mesa

View more
img10

Kontrola kakvoće žitarica i voća

View more
img10

Kontrola kakvoće i nadzor robe na plovilima

View more
img10

Savjetovanje

View more