RAZVRSTAVANJE TRUPOVA ŽIVOTINJA

 

 

Provedba razvrstavanja trupova zaklanih životinja (goveda, ovce i svinje) obavlja se u svim zemljama Europske unije prema jedinstvenim propisima. Cilj je razvrstavanja osiguranje uvjeta za objektivnu procjenu kvalitete životinja isporučenih na klanje te pošteni obračun njihove novčane vrijednosti. Označivanjem trupova osigurava se mogućnost uspostave kvalitetnog sustava sljedivnosti mesa od proizvodnje do krajnjeg potrošača. Uz to svaka je zemlja članica dužna rezultate razvrstavanja redovito tjedno dostavljati Europskoj komisiji gdje se oni koriste za praćenje cijena utovljenih grla i mesa na zajedničkom tržištu Europske unije.

Poslove razvrstavanja trupova zaklanih životinja Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. obavlja od njihova uvođenja u Hrvatskoj. Razvrstavanje svinjskih trupova Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o., kao tada jedina organizacija u Hrvatskoj, obavalja od 1972. godine. Razvrstavanje goveđih i ovčjih trupova Euroinspket-Agroinspekt d.o.o. obavlja od njihova uvođenja u Hrvatskoj 2004. odnosno 2010. godine.

Za poslove razvrstavanja trupova zaklanih životinja Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. je ovlašten od strane Ministarstva poljoprivrede sukladno pravilnicima kojima se propisuje organizacija i provedba ovoga sustava.

Za poslove razvrstavanja trupova zaklanih životinja Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. je akreditiran prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Danas je Euroinspekt-Agroinspekt najveći ovlaštenik razvrstavanja; razvrstavanje obavlja na više od 80 % trupova zaklanih životinja te obuhvaća više od 75 % registriranih klaonica u Hrvatskoj.

Interes je vlasnika grla namijenjenog klanju da za kvalitetnije grlo postigne bolju cijenu. S druge strane klaonica će za kvalitetniji trup postići veću dodanu vrijednost jer će bolja konformacija trupa, povoljnija zamašćenost te veći udio mesa u trupu osigurati veći prihod pri prodaji mesa ili njegovoj preradi u mesne prerađevine. Zbog toga je od izuzetne važnosti da se razvrstavanje trupova obavlja pouzdano kako bi dobiveni rezultati pri utvrđivanju njihove kvalitete bili objektivni i služili za pravilan obračun njihove vrijednosti.

U tom smislu Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. je učinio korak dalje u tehnološkom unapređenju svoje djelatnosti te u sustavu razvrstavanja osigurava objektivne kriterije i najsuvremenije uređaje (Hennessy uređaj) za određivanje udjela mesa kod svinjskih trupova koji se primjenjuju u zemljama Europske unije i drugim dijelovima svijeta. Uz to Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. organizira za svoje klasifikatore usporednu provjeru objektivnosti razvrstavanja goveđih trupova u pojednim klaonicama koristeći pri tome pripremljen Naputak i sačinjen Vodič za razvstavanje goveđih trupova slično provjeri koju obavljaju predstavnici Europske komisije u pojednim zemljama članicama.

Kao rezultat ovoga pristupa, kojima se nastoji poboljšati kvaliteta rada naših klasifikatora, u posljednjoj provjeri kvalitete razvrstavanja koju su u Hrvatskoj obavili predstavnici Europske komisije u 2015. godini kod tri klaonice, u kojima razvrstavanje provode klasifikatori Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o., na dobivene rezultate provjere nije bilo primjedbi. I na ovaj način potvrđujemo status vodeće tvrtke u poslovima razvrstavanja trupova zaklanih životinja u Hrvatskoj u koju klaonice i proizvođači utovljenih grla mogu imati povjerenje.

1

Djelatnosti


img09

Laboratorij

View more
img10

Razvrstavanje trupova životinja

View more
img10

Označivanje goveđeg mesa

View more
img10

Kontrola kakvoće žitarica i voća

View more
img10

Kontrola kakvoće i nadzor robe na plovilima

View more
img10

Savjetovanje

View more