OZNAČIVANJE GOVEĐEG MESA

 

 

Subjekti u poslovanju s hranom moraju goveđe meso označiti u proizvodnji i svim fazama stavljanja na tržište te uspostaviti identifikacijski i registracijski sustav podataka o goveđem mesu. Pravilnikom o označavanju goveđeg mesa (NN 52/10) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja propisuje sustav označavanja goveđeg mesa te se osigurava kontrola sljedivosti, povezanost trupova, polovica, četvrti ili komada mesa s pojedinom životinjom ili skupinom životinja, odstupanja od pojedinih odredbi prilikom njihova označavanja kao i sustav kontrole označavanja goveđeg mesa. Sustav označavanja goveđeg mesa dijeli se u dva dijela i to: obvezni i dobrovoljni sustav označavanja goveđeg mesa.

Obvezni sustav obuhvaća:

a) broj lota za meso koje potječe od više životinja

b) broj odobrene klaonice u kojoj je životinja ili skupina životinja bila zaklana i naziv države u kojoj se klaonica nalazi

c) broj odobrenog objekta za rasijecanje u kojem je trup ili skupina trupova rasječena i naziv države u kojoj se objekt za rasijecanje nalazi

d) država rođenja životinje

e) sve države tova životinje.

Subjekti u poslovanju s hranom osim gore navedenih obveznih podataka mogu i dobrovoljno dodatno označiti goveđe meso. Za dobrovoljno označavanje goveđeg mesa subjekti u poslovanju s hranom moraju dobiti odobrenje nadležnog tijela na temelju podnesenog zahtjeva, odabira neovisnog tijela koje će vršiti nadzor označavanja i priložene specifikacije za dobrovoljno označavanje goveđeg mesa.

Kod dobrovoljnog označavanja goveđeg mesa mogu se među ostalim navoditi i slijedeći podaci:

a) regija gdje je životinja rođena i tovljena

b) kategorija i spol (npr. bik, krava, tele)

c) način tova grla (npr. na paši)

d) pasmina ili križanci dvije ili više pasmina

e) datum klanja

f) kategorija mesa

g) metoda i vrijeme zrenja mesa

h) drugi podaci od interesa.

Pri podnošenju zahtjeva za odobrenje dobrovoljnog označavanja, u specifikaciji za dobrovoljno označavanje goveđeg mesa moraju se navesti:

a) podatke koji će se navoditi pri označavanju goveđeg mesa

b) mjere koje će se poduzeti radi osiguranja točnosti podataka

c) sustav nadzora koji će se provoditi u svim fazama proizvodnje i stavljanja na tržište, uključujući sustav nadzora koje     će provoditi neovisno tijelo ovlašteno od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

U svezi svega prije navedenoga, tvrtka EUROINSPEKT-AGROINSPEKT d.o.o. je započetim postupkom akreditacije prema normi HRN EN 45011:1998 dobila ovlaštenje od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za neovisno tijelo koje vrši nadzor dodatnog sustava označavanja goveđeg mesa.

1

Djelatnosti


img09

Laboratorij

View more
img10

Razvrstavanje trupova životinja

View more
img10

Označivanje goveđeg mesa

View more
img10

Kontrola kakvoće žitarica i voća

View more
img10

Kontrola kakvoće i nadzor robe na plovilima

View more
img10

Savjetovanje

View more