LABORATORIJ

 

 

Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. laboratorij je akreditirani ispitni laboratorij prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 1481.

Temeljem članka 19. stavka 1. i članka 33. stavka 3. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani i hrani za životinje ovlašteni smo od strane Ministarstva poljoprivrede kao službeni laboratorij za analizu hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole te od strane Ministarstva zdravlja temeljem članka 13. stavak 4. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju kao službeni laboratorij za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole.

U skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske i regulativom Europske unije u našem laboratoriju za Vas provodimo:

  • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane
  • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane za životinje
  • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
  • Ispitivanje hranjivih vrijednosti hrane - nutritivna deklaracija
  • Ispitivanje mikrobiološke čistoće objekata, pribora i ruku osoblja
  • Ispitivanje sukladnosti s mikrobiološkim kriterijima trupova na liniji klanja
  • Ocjenu sukladnosti rezultata ispitivanja s važećim zakonima i podzakonskim aktima

Bez obzira na vašu lokaciju, možemo Vam pružiti potpunu uslugu koja uključuje uzimanje uzoraka od strane osposobljene osobe laboratorija i dostavu uzoraka u naš laboratorij u najkraćem vremenskom roku. Rezultate i interpretaciju rezultata odmah nakon provedenog ispitivanja dostavljamo na Vašu adresu.

Cilj nam je pružiti visokokvalitetnu laboratorijsku uslugu s naglaskom na izvrsnost, zadovoljstvo naših korisnika i kontinuirano poboljšanje kvalitete.

Strategiju i politiku poslovanja podredili smo ostvarenju naših ciljeva, a sadašnjim i budućim kupcima usluga želimo dati uvjerenje da samo im pouzdan partner kroz našu stručnost i izvrsnost u radu.

1

Djelatnosti


img09

Laboratorij

View more
img10

Razvrstavanje trupova životinja

View more
img10

Označivanje goveđeg mesa

View more
img10

Kontrola kakvoće žitarica i voća

View more
img10

Kontrola kakvoće i nadzor robe na plovilima

View more
img10

Savjetovanje

View more