KONTROLA KAKVOĆE ŽITARICA I VOĆA

 

 

Žitarice

Određivanje kakvoće žitarica i uljarica počinje pravilnim uzimanjem uzorka za analizu. Uzorak se uzima automatskom sondom na minimalno 3 mjesta u vozilu koje dovozi žito na analizu. Ukoliko je iz nekog razloga uzorak nije moguće uzeti automatskom sondom može se uzeti i ručnom sondom. Prilikom uzimanja uzorka potrebno je obratiti pažnju da uzorak bude reprezentatitavan. Nakon toga se jedan dio reprezentativnog uzorka se stavlja u uređaj za četvrtanje, a a drugi dio u uređaj za automatsko određivanje vlage i hektolitarske mase - Dickey John. Nakon toga se iz uzorka uzima određena količina žitarica za analizu primjese koje se utvrđuju prosijavanjem kroz sito određeno za tu kulturu.

 

 

Jabuke

Prilikom kontrole kakvoće jabuka klasiraju se samo zdrave jabuke bez prisustva štetnika ili štete nastale djelovanjem štetnika. Klasiranjem se jabukama određuje klasa te se svrstavaju u ekstra, I i II klasu. Sve jabuke koje se klasiraju moraju biti tipične za sortu po obliku, veličini i boji. Oštećene jabuke se ne klasiraju, a i one koje su lošije od II klase smatraju se industrijskom jabukom te se koriste za dobivnje raznih proizvoda od jabuka.

1

Djelatnosti


img09

Laboratorij

View more
img10

Razvrstavanje trupova životinja

View more
img10

Označivanje goveđeg mesa

View more
img10

Kontrola kakvoće žitarica i voća

View more
img10

Kontrola kakvoće i nadzor robe na plovilima

View more
img10

Savjetovanje

View more